Följande klubbar är medlemmar i Taekwon-Do Sweden
(som representerar ITF i Wien (Österrike)):