Om Taekwon-Do

Om Taekwon-Do

Taekwon-Do är en koreansk självförsvarskonst som grundades och utvecklades av Gen. Choi Hong Hi (1918-2002). Namnet Taekwon-Do skapades den 11 april 1955 och International Taekwon-Do Federation (ITF) grundades den 22 mars 1966 av Gen. Choi Hong Hi. Den nuvarande presidenten Chang Ung, som utsågs av grundaren själv, är medlem i Internationella Olympiska Kommittén. Tk-D är utvecklad från gamla stridskonster som Tae kyon, Dang Soo samt Kungfu och Karate.

”Tae” betyder fot ”Kwon” betyder hand ”Do” betyder livssätt och moral/ en konst.

Inom Taekwon-Do används inga vapen förutom den mänskliga kroppen där både händer och fötter används effektivt för attack och försvar. Fotteknikerna är unika för Taekwon-Do.

Taekwon-Do skiljer sig från andra kampkonster som Karate, Kungfu eller Jiujitsu. Det som skiljer sig åt är; Namnet, Terminologin, Teknikerna, Metoden och Filosofin.

Taekwon-Do lärs ut i ca.170 länder och har över 60 miljoner utövare. Taekwon-Do introducerades för första gången till Västsverige år 1977 av Senior Master C.J. Armstrong som grundade följande klubbar; Lilla Edet (1977), Trollhättan (1978), Göteborg (1978), Kungsbacka (1986), Frölunda (1987), Stenungsund (1988), Kungälv (1989), Borås (1995), Sävedalen (2004) och Torslanda (2004) samt flera filialer till dessa. Taekwon-Do lärs ut som närstridskonst i många länders försvarsmakter.

Det är totalt förbjudet att missbruka Taekwon-Do. Alla kan träna oberoende av kön och ålder. Numera är det också vanligt att familjemedlemmar tränar tillsammans för motion och gemenskap.

Rankingsystem (Dan Gup Jedo)

Det finns 10 gup (grader) i färgade bälten, samt 9 Degree (dan) i svarta bälte. 10 gup är lägsta färgbältet, 1 Degree är lägsta svarta bältet och 9 Degree det högsta.

Inom svarta bältet finns 4 nivåer. 1 – 3 Degree är Assisterande/ Biträdande Instruktörer (Boosabum) om man blir delegerad rollen. 4-6 Degree är Instuktörer eller Internationella Instruktörer.

Nedan följer samtliga grader.

Bälten

Mönster (Tul)

Mönster är vissa grundläggande tekniker/ rörelser som utgör antingen attack eller försvar och utförs i en bestämd och logisk ordning. Det finns totalt 24 mönster.

Taekwon-Do Filosofi

Den yttersta meningen med Taekwon-Do är att eliminera strid genom att avskräcka den starkes förtryck av den svage med en styrka som måste vara grundad på humanitet, rättvisa, moral, vishet och tro. Därigenom kan man hjälpa till att bygga en fredligare värld.

Taekwon-Do är en konstform som inbegriper ett sätt att tänka och leva, som speciellt inger moralisk mognad samt styrka att stödja rättvisa.

Träningen

Varje rörelse inom Taekwon-Do är vetenskapligt uträknad med ett särskilt syfte. En skicklig instruktör kan därigenom få sina elever att inse att framgång är möjlig för alla personer. Genom ständig repetition lär man sig tålamod och övertygelsen att klara av svårigheter. Den kolossala kraften man lär sig utveckla ger en självförtroende att möta varje motståndare.

Sparring (Matsoki) utvecklar ödmjukhet, mod, vakenhet, precision, flexibilitet och självkontroll.
Mönster (Tul) utvecklar vighet, grace, balans och koordination.
Grundträningen (Gibon Yonsup) utvecklar exakthet och lär ut metoden, principen och meningen.

Slutligen så tränger denna träning in i varje medveten och omedveten handling. Eleven lär sig att använda kroppen för självförsvar utan att missbruka denna kunskap.

Träningsmetoder:

* Grundträning (Gibon Yonsup)
* Mönster (Tul)
* Sparring (Matsoki)
* Utrustning (Dallyon)
* Självförsvar (Hosin Sul)

Taekwon-Dos Ed:

1. Jag skall följa Taekwon-Dos regler!
2. Jag skall respektera instruktör och seniorelever!
3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do!
4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa!
5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld!

Taekwon-Dos mål/ Grundsatser:

* Artighet
* Ärlighet
* Uthållighet
* Självkontroll
* Okuvlig Anda