Om Taekwon-Do

Taekwon-Do är en koreansk självförsvarskonst som grundades och utvecklades av Gen. Choi Hong Hi (1918-2002). Namnet Taekwon-Do (Tk-D) kom till den 11 april 1955 och därefter grundades International Taekwon-Do Federation den 22 mars 1966. Grundaren själv var ordförande (president) fram tills 2002. Därefter var det Prof. Chang Ung som tog över posten som president. Han utsågs som kandidat av Gen. Choi Hong Hi och valdes av Kongressen.
Nuvarande president är Master Ri Yong Son.

Prof. Chang Ung är kvar inom organisationen som hedersutnämnd president på livstid,
och sitter även med i Internationella Olympiska Kommittén (IOK).

Tk-d är utvecklad från gamla korenska stridskonster som Tae kyon, Dang Soo, Karate och Kung fu.

“Tae” betyder fot, “kwon” betyder hand och “Do” betyder livssätt och moral/ en konst.
Inom Tk-d används enbart händer och fötter (den mänskliga kroppens verktyg) för effektivt försvar och attack. Det som är unikt för Taekwon-Do är just fotteknikerna.

Det som skiljer sig åt mellan Taekwon-Do och andra kampkonster är bland annat genom följande;
namn, terminologi, teknik, metod och filosofi.

Taekwon-Do lärs ut globalt i ca.170 medlemsländer och har miljontals utövare globalt. Taekwon-Do introducerades till Västsverige 1977 av Grand Master C.J Armstrong med start i Lilla Edet (1977) och fortsatte sedan med Trollhättan (1978), Göteborg (1978), Kungsbacka (1986), Frölunda (1987), Stenungsund (1988), Kungälv (1989), Borås (1995), Sävedalen (2004) och Torslanda (2004) samt flera filialer till dessa. Taekwon-Do lärs ut som närstridskonst i ett flertal länders försvarsmakter.

Det är absolut förbjudet att missbruka Taekwon-Do.

Alla kan träna, oberoende av ålder och kön.
Träningen är anpassad så att barn och vuxna kan träna tillsammans och
därmed kan hela familjer träna tillsammans för ökad motion och gemenskap.

Rankingsystem (Dan Gup Jedo)

Följande bild visar de grader och Degree (Dan) som vi har inom Taekwon-Do.
Detta gäller för alla åldrar och det finns inga tilläggs-/mellangrader beroende på ålderskategori.

Inom svarta bältet finns 4 kategorier som delas in i följande;

1 – 3 Degree (Dan): Biträdande/Assisterande Instruktör – (Boosabum)
OBS! Denna titel gäller enbart om man är har delegerad titel!

4 – 6 Degree: Instruktör eller Internationell Instruktör – (Sabum)
7 – 8 Degree: Master – (Sahyun)
9 Degree: Grand Master – (Sasung)

Endast instruktörer (4 Degree eller högre) som har delegerad rättighet och/eller
genomgått International Instructor Course (IIC) har rätten att utföra graderingar.

Mönster (Tul)

Definition: Mönster är grundläggande rörelser som utgör antingen
attack eller försvarstekniker och utförs i en bestämd & logisk ordning.

Det finns totalt 24 mönster där första oficiella mönstret börjar vid 9:e gup (Vitt bälte med gult streck). Innan dess så tillkommer 2 förberedande övningar som är en underkategori till mönster.

Taekwon-Do’s Filosofi

Den yttersta meningen med Taekwon-Do är att eliminera strid genom att avskräcka den starkes förtryck av den svage med en styrka som måste grundas på humanitet, rättvisa, moral, vishet och tro, och därigenom hjälpa till att bygga en fredligare värld.

Tk-D är en konstform som inbegriper ett sätt att tänka och leva som inger moralisk, mental och fysisk, mognad för att styrka och stödja rättvisa.

Träningen

Varje rörelse inom Taekwon-Do är vetenskapligt uträknad med ett särskilt syfte. En skicklig instruktör kan därigenom få sina elever att inse att framgång är möjlig för alla personer. Genom ständig repetition lär man sig tålamod och får en ökad övertygelse att klara av svårigheter. Den enorma kraft man utveklar, ger en ökad självförtroende att möta varje motståndare.

Sparring (Matsoki) utvecklar ödmjukhet, mod, vakenhet, precision, flexibilitet och självkontroll.

Mönster (Tul) utvecklar vighet, grace, balance och koordination.

Grundträning (Gibon Yonsup) utvecklar exakthet samt metoden, principen och meningen.

Slutligen så tränger denna träning igenom varje medveten och omedveten handling.
Eleven lär sig att använda kroppen för självförsvar utan att missbruka denna kunskap.

Träningsmetoder:

 • Grundträning (Gibon Yonsup)
 • Mönster (Tul)
 • Sparring (Matsoki)
 • Utrustning (Dallyon)
 • Självförsvar (Hosin Sul)


Taekwon-Do’s Grundsatser – Mål – (Jungshin)

 • Artighet
 • Ärlighet (Integritet)
 • Uthållighet
 • Självkontroll
 • Okuvlig Anda


Taekwon-Do’s Ed

 1. Jag skall följa Taekwon-Do’s regler!
 2. Jag skall respektera instruktör och seniorelever!
 3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do!
 4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa!
 5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld!