OBS! Träningstiderna på tisdagar är oförändrad.
          Nya träningstider tillämpas på torsdagar och fredagar
          från och
 med höstterminen 2019 med start i september!

Träningstiderna är följande:

 • Tisdagar (Oförändrade Tider):
  • Fortsättningsgrupp: kl.18:30 – 20:00
  •                 Nybörjare: kl.20:00 – 21:00
 • Torsdagar (Nya Träningstider från HT 2019):
  • Fortsättningsgrupp: kl.18:30 – 20:00
  •                 Nybörjare: kl.20:00 – 21:00

 • Fredagar (Nya Träningstider från HT 2019):
  • Fortsättningsgrupp: kl.18:00 – 19:30
   (Fri-/special- träning för fortsättningsgruppen)