Om Oss!

Här kommer information om Taekwon-Do och vår historia inom Västsverige.

Taekwon-Do

TAEKWON-DO är en koreansk självförsvarskonst, grundad och utvecklad av general Choi Hong Hi (1918-2002).

Taekwon-Do (TK-D) och International Taekwon-Do Federation (ITF) grundades 11 april 1955 och 22 mars 1966 av Choi Hong Hi,
som den första presidenten.

De två huvudförbunden, International Taekwon-Do Federation (ITF) och World Taekwondo (WT) samarbetar för "One World, One Taekwon-Do".

TK-D är unik i namn, terminologi, teknik, metod och filosofi. Taekwon-Do har miljontals utövare över hela världen. "Tae" betyder fot, "kwon" betyder hand och "Do" betyder ett sätt att leva eller en konst med moral. Ingen utrustning används förutom människokroppen, både händer och fötter används effektivt för försvar och attack. Fotteknikerna är unika för Taekwon-Do som utvecklats från urgamla koreanska kampsporter som Tae Kyon, Dang Soo samt Karate och Kungfu. Taekwon-Do lärs ut som en obeväpnad strid i försvarsmakter i många länder.

Taekwon-Do's Filosofi

Den yttersta meningen med TK-D är att eliminera krig genom att motverka de starkas förtryck av de svaga, med en styrka

som måste baseras på mänsklighet, rättvisa, moral, visdom och tro och därigenom bidra till att bygga en bättre och fredligare värld. TK-D är en konstform som involverar ett sätt att tänka och leva, vilket innebär moralisk mognad och styrka att stödja rättvisa.

Taekwon-Do's Grundsatser (Jungshin)

 • Artighet
 • Ärlighet
 • Uthållighet
 • Självkontroll
 • Okuvlig Anda

Introduktion av Taekwon-Do i Västsverige

Taekwon-Do introducerades för första gången i västsverige 1977 av Grand Master C.J Armstrong, med start i Lilla Edet (1977). Sedan fortsatte han med utvecklingen på västkusten och startade följande föreningar;

 • Trollhättan (1978)

 • Göteborg (1978)

 • Kungsbacka (1986)

 • Frölunda (1987)

 • Stenungsund (1988)

 • Kungälv (1989)

 • Borås (1995)

Efter grundarens bortgång 2002, så startades nya föreningar med hjälp av Grand Master Armstrong.

 • Sävedalen (2004)

 • Torslanda (2004)

RANKING SYSTEM (Dan Gup Jedo) i Taekwon-Do

Bältessystemet är uppdelat i färgbältesskala, och svartbältesskala.

Som nybörjare så har man vitt bälte (10 Gup) och tränar stegvis mot
1 Gup (Röd / Svart). Därefter kan man gå vidare till 1 Degree (Dan) som svartbältare och upp till 9 Dan.

Graderna för svartbältare visas i romerska siffror från I till IX.

Vänligen se bilden till höger för fullständiga bältesskalan.

TRÄNING i Taekwon-Do

Varje rörelse inom TK-D är vetenskapligt beräknad
med ett speciellt syfte. En skicklig instruktör kan därmed få sina elever att inse att framgång är möjlig för alla människor.

Genom ständig upprepning lär du dig tålamod och övertygelse att hantera svårigheter. Den kolossala kraften man lär sig att utveckla,
ger självförtroende att möta alla utmaningar.

Träningscykeln / Träningsmetoderna inom Taekwon-Do

Vi har en träningscykel som omfattar 5 träningsmetoder inom Taekwon-Do. Dessa ger en helhetsutveckling, och respektive del behövs för att utvecklas med  maximal potential.

Grundläggande tekniker (Gibon yonsup) 
utvecklar noggrannhet och lär ut metoden, principen och meningen.

Mönster (Tul) utvecklar smidighet, grace, balans och koordination.

Tul är grundläggande rörelser som utgörs av både försvars- och attack- tekniker. Dessa genomförs i en bestämd och logisk ordning.

Sparring (Matsogi)  
utvecklar Ödmjukhet, Mod, Vakenhet, Precision,
Flexibilitet och Självkontroll.

Utrustning (Dallyon) 
utvecklar härdningen av försvars- och kontringsverktygen.

Självförsvar (Hosin Sul) utvecklar försvaret mot en plötslig attack.

Målet med träningen är att detta kommer genomsyra de medvetna och omedvetna handlingarna.
Eleven lär sig att använda kroppen för självförsvar, tillsammans våra kärnvärden (grundsatser) inom Taekwon-Do.